65 lat
BIP Język polski Język angielski

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. to nowa jakość usług zorientowanych na klienta, świadczonych w zakresie wykonywania kompleksowych remontów, przebudów oraz budowy statków i specjalistycznych konstrukcji offshore.

Świadoma, że potrzeby i oczekiwania klienta są podstawowym warunkiem sukcesu rynkowego, organizacja deklaruje stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i prowadzonej działalności produkcyjnej poprzez sprawne i efektywne zarządzanie, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisy instytucji klasyfikacyjnych, a w szczególności wymagania Klientów.

Prawidłowa realizacja procesu usługowego zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością opartego na normach PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 3834-2, OHSAS 18001, PN-EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110, w tym także poprzez jednoznaczne określenie kompetencji i uprawnień personelu zarządzającego i operacyjnego zaangażowanego w realizację celów organizacji.


Posiadane certyfikaty:

 1. Certyfikat Nr 174852-2015-AQ-POL-RvA 
  Wydany  przez DNV-GL Business Assurance oparty na normie ISO 9001:2008 w zakresie "projektowanie i realizacja remontów statków. Budowa konstrukcji offshore".
 2. Certyfikat Nr 112414-2012-AQ-POL-FINAS
  Wydany przez Det Norske Veritas Business Assurance oparty na normie PN-EN ISO 3834-2:2005 w zakresie  „projektowanie i remonty statków”.
 3. Certyfikat Nr 174858-2015-AHSO-POL-RvA
  Wydany przez DNV-GL Business Assurance oparty na normie OHSAS 18001:2007 w zakresie "Projektowanie i realizacja remontów statków. Budowa konstrukcji offshore".
 4. Certyfikat Nr AB 1068
  Wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1068
 5. Certyfikat Nr 562/A/2015
  Wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania  potwierdzający, że system zarządzania jakością  wdrożony w organizacji spełnia wymagania publikacji AQAP 2110. Zakres certyfikacji: „remonty i przebudowy statków”.